Συστημική αναπαράσταση

Συστημική αναπαράσταση

κείμενο της Μαρίας-Λεονί Γεωργοπούλου

Η Συστημική Αναπαράσταση (Systemic constellations) είναι μια μέθοδος συμβουλευτικής ή/και θεραπευτικής παρέμβασης που εφαρμόζεται σε ανθρώπινα συστήματα (άτομα, οικογένειες, ομάδες, εταιρίες κλπ).

Είναι ένα τρόπος εργασίας που προέκυψε από την οικογενειακή θεραπεία, την ομαδική θεραπεία, τη θεωρία συστημάτων και την φαινομενολογία. Ο Bert Hellinger (1925-2019), φέρνοντας μαζί όλα αυτά, ανέπτυξε αρχικά την βασική και πιο γνωστή, εφαρμογή αυτής της μεθόδου, τις λεγόμενες Οικογενειακές Αναπαραστάσεις (Family Constellations) και είναι ο ιδρυτής αυτού του τρόπου εργασίας.

Η συστημική αναπαράσταση βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: στην ιεραρχία των μελών με βάση το χρονικό σημείο που εισήλθε κάθε άτομο μέσα στο σύστημα, στο δικαίωμα του καθενός να ανήκει, στην ισορροπία του δούνε και λαβείν και στο γεγονός ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Όταν κάποια από αυτές τις αρχές δε λειτουργεί τότε υπάρχει δυσαρμονία που δημιουργεί εμπλοκές και εντάσεις στο άτομο.

Ποιοι ανήκουν στο σύστημά μας;συστημική αναπαράσταση

Στο σύστημά μας ανήκουν: Όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και παιδιά προηγούμενων σχέσεών μας. Τα έμβρυα αμβλώσεων και αποβολών. Οι γονείς μας και τα αδέλφια τους, οι γιαγιάδες/παππούδες όπως και οι γονείς τους, επίσης πιο μακρινά συγγενικά πρόσωπα που έχουν υποστεί μια ιδιαίτερη δύσκολη μοίρα ή ένα άδικο πεπρωμένο. Στο σύστημά μας δεν ανήκουν μόνο συγγενείς εξ αίματος, αλλά ανήκουν και μας επηρεάζουν: οι πρώην σημαντικοί σύντροφοι, και οι δικοί μας και της σχέσης μας, όπως και οι σημαντικοί σύντροφοι των γονιών μας αλλά και των γιαγιάδων/παππούδων. Τα θετά παιδιά και οι βιολογικοί γονείς τους, επίσης άτομα που ευεργέτησαν το σύστημά μας (π.χ. κάποιος που έκανε μια δωρεά που βοήθησε στην εξέλιξη της οικογένειας) ή άτομα τα οποία μέσω του θανάτου τους ή μέσω κάποιου ατυχήματος συνδέονται με το συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα (π.χ. σε μια βεντέτα ανήκει στο σύστημά μας ο θύτης ή το θύμα ανάλογα με τη δράση που είχε το μέλος της οικογένειας). Στο σύστημά μας ακόμα ανήκουν θύματα ή θύτες οποιασδήποτε άλλης μορφής βίας, όπως ο βιασμός ή το οικονομικό έγκλημα.

Πώς βοηθάει η συστημική αναπαράσταση την πίεση που μπορεί να νιώθει κάποιος σήμερα;

Μέσα από τις συστημικές αναπαραστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν το άτομο, το ζευγάρι ή την οικογένεια, διλήμματα ή επαγγελματικά θέματα, όπως και ψυχικές ασθένειες που έχουν τις ρίζες τους σε άλυτες γενεαλογικές συγκρούσεις. Μέσα από μια συστημική αναπαράσταση μπορεί να δει ο ενδιαφερόμενος γιατί βιώνει πραγματικά τόσο μεγάλη ή ενίοτε αφόρητη πίεση και από πού πηγάζει. Η συστημική αναπαράσταση είναι ένα βιωματικό ψυχοθεραπευτικό εργαλείο που μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να απελευθερωθούμε από καταστάσεις που μας δυσκολεύουν στο παρόν. Στη συστημική αναπαράσταση αποκαλύπτονται εντάσεις, προβλήματα και καταστροφικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Στόχος της είναι η απεμπλοκή και απελευθέρωση από βάρη που δεν μας ανήκουν προσφέροντας κάθαρση, αποδοχή και συμφιλίωση. Ο συντονιστής-θεραπευτής είναι εστιασμένος στη λύση και όχι στην ηδονή που πολλές φορές προσφέρει το πρόβλημα, είναι εστιασμένος στο να ανακαλύψει ο ενδιαφερόμενος/η τη δική του μοναδική θέση, να νιώσει όλη τη δύναμη και την ενέργεια που πηγάζουν απ’ αυτήν και να αφεθεί με εμπιστοσύνη στο «ποτάμι της ζωής».

Πληροφορίες: Μαρία-Λεονί Γεωργοπούλου, τηλ. 6973247047

Δυνατότητα διαδικτυακών ατομικών και ομαδικών συνεδριών

Κοινοποιήστε: