Ποιοί είμαστε – το όραμά μας

Από το καταστατικό της ΚοινΣΕπ “Ανθέα”

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων μέσω της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
 2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ο Συνεταιρισμός θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν τα φυσικά προϊόντα και την αρμονία του ανθρώπου με το περιβάλλον,

β) προωθούν την ισότητα των φύλων,

γ) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση και συνεργασία.

δ) παράγουν και προωθούν ανεξάρτητη πολιτισμική δημιουργία.

στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής σε ομάδες όπως: ηλικιωμένοι, γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι κ.ά. και περιλαμβάνουν υπηρεσίες: εκπαίδευσης, υγείας, ψυχαγωγίας κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού είναι:

α) η κάλυψη των πνευματικών και καλλιτεχνικών αναγκών της σημερινής κοινωνίας στη χώρα μας, ως αντίδοτο στην αλλοτρίωση και στον υλισμό, την εμπορευματοποίηση της τέχνης και της πνευματικότητας η οποία συχνά υποβιβάζεται σε φθαρτή «μόδα».

H προαγωγή :

– της τέχνης (χορός, θέατρος, ζωγραφική…) – όχι ως απλή ψυχαγωγία, αλλά ως μέσου ενδοσκόπησης και ψυχικής ανάτασης

– των πολεμικών τεχνών με πνευματική υπόσταση (σε αντίθεση μ’αυτές που έχουν καθαρά αθλητικό/επιθετικό χαρακτήρα),

– των μέσων αυτοβελτίωσης του ανθρώπου (γιόγκα, διαλογισμός, ενεργειακές θεραπείες, μασσάζ, φυσιοθεραπεία/κινησιοθεραπεία, υγιεινή διατροφή, ψυχοθεραπεία, θετικός οραματισμός κ.λ.π.),

– της χειροτεχνίας (χειροποίητα αντικείμενα και εφαρμογές τέχνης που προέρχονται από δημιουργικό όραμα του ατόμου),

– της παραγωγής αγνών και παραδοσιακών προϊόντων (περιποίησης, τροφίμων κλπ) υψηλής ποιότητας ως συμβολή στην καλύτερη υγεία του ανθρώπου (σωματική και ψυχική) και καλύτερη διαχείριση του πλανήτη.

Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος δεν είναι μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης, με έμφαση στα παραδοσιακά προϊόντα, και ο,τιδήποτε παρεμφερές εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με την ίδια φιλοσοφία.

β) η εξυπηρέτηση της έρευνας και η παροχή εξειδικευμένης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς (που αναφέρθηκαν στο 2α) στο ελληνικό και διεθνές κοινό, αλλά και η γενικότερη βελτίωση της ίδιας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Σημαντική θεωρείται η εκπαίδευση του κοινού στον τομέα της τέχνης, της χειροτεχνίας, της υγιεινής διατροφής και της αντιμετώπισης άγχους και άλλων ψυχοσωματικών προβλημάτων με ολιστικές φυσικές μεθόδους.

γ) Κοινωνικό έργο προς ώφελος συγκεκριμένων ομάδων πολιτών. Ο Συνεταιρισμός αποτελείται κατά πλειοψηφία από γυναίκες μέσης ηλικίας (άνω των 40), που είναι επίσης αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας. Σκοπός του είναι, ακόμη κι όταν εξαπλωθεί και αυξηθεί ο αριθμός των μελών, ή όταν επιλέγει υπαλλήλους και συνεργάτες, να διατηρήσει το χαρακτήρα αυτό, δίνοντας  έτσι ένα πλαίσιο απασχόλησης και έκφρασης σ’αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Αλλά και όσον αφορά στις υπηρεσίες του, θα υπάρχει ένα μέρος που θα παρέχεται δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση σε μέλη ευάλωτων ομάδων, ανέργους, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.

δ) Σημαντική για την έρευνα και την επιμόρφωση θεωρείται η  επαφή, αλληλεπίδραση, ανταλλαγή στοιχείων και οι συντονισµένες ενέργειες συνεργασίας (π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, παραστάσεων, διαγωνισμών) μεταξύ των μελών της και με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μελλοντικός στόχος η ανάπτυξη, υποστήριξη, διαχείριση αλλά και ο συντονισμός ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων με παρόμοιους στόχους, η ανταλλαγή ιδεών και υλικού, οι κοινές δραστηριότητες, συμμετοχή σε αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα -ελληνικά και ξένα- σχετικά με το αντικείμενό του.

Μέρος αυτού του σκοπού αποτελεί το άνοιγμα προς τα έξω, η έρευνα της σχέσης με πολιτισμούς άλλων χωρών, και ειδικά τους αρχαίους πολιτισμούς των χωρών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της νοτιοανατολικής Ασίας κ.ά.

Κάποιοι τρόποι για να γίνει αυτό είναι:

– Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση του της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των λαών, με την καλλιτεχνική κοινότητα των χωρών αυτών, προκειμένου να προωθηθεί η πρωτογενής έρευνα, η ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους καλλιτεχνικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς φορείς άλλων χωρών.

– η προαγωγή  των πολιτιστικών και φιλοσοφικών παραδόσεων του κάθε πολιτισμού Η συμμετοχή και συμβολή στην προσπάθεια σε διεθνικό επίπεδο για την προστασία των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων, που απειλούνται άμεσα από την ισοπέδωση, την εισβολή των Δυτικών ΜΜΕ και σύγχρονων μοντέλων ζωής και την ομογενοποίηση της κουλτούρας.

– η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς, διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, φεστιβάλ  κ.λ.π., που έχουν παρόμοιο αντικείµενο

– η αναζήτηση κοινών στοιχείων με την αρχαία και νέα ελληνική παράδοση

 1. Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
 2. Για να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός, ενημέρωσης και επιμόρφωσης του κοινού και παροχή υπηρεσιών στους πιό πάνω τομείς η Κοιν.Σ.Επ. θα ασκήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

– Διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, ομιλιών στην Αθήνα και στην επαρχία καθώς και στο εξωτερικό, με εισηγητές είτε μέλη είτε προσκεκλημένους, με αντικείμενο :

 • το χορό και τις άλλες τέχνες,
 • τις εναλλακτικές θεραπείες και τεχνικές αυτοβελτίωσης (γιόγκα, διαλογισμός, χοροθεραπεία, θεραπευτικές μαλάξεις και μαλάξεις ευεξίας, ενεργειακές θεραπείες, κ.ά.),
 • την υγιεινή, φυσική διατροφή,
 • τη χειροτεχνία
 • διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, διαλέξεων και οµιλιών, παραστάσεων, διαγωνισμών, συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ
 • Παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών θεραπειών στο κοινό
 • Παρουσίαση και πώληση ειδών χειροτεχνίας και παραδοσιακών προϊόντων από μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς, είναι κάτι που θα συμβάλει στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της ατομικότητας και την προώθηση των ανθρωπιστικών αξιών όπως περιγράφηκαν αναλυτικά πιο πάνω.
 • δημιουργία καταστημάτων πώλησης χυμών και υγιεινών σνακς και άλλων προϊόντων υγιεινής διατροφής, παράλληλα με ομιλίες και σεμινάρια στον τομέα αυτό.
 • συγγραφή/μετάφραση/έκδοση βιβλίων, δημιουργία βίντεο, κυκλοφορία ηλεκτρονικού και έντυπου περιοδικού, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (DVD)
 • γραφιστικές υπηρεσίες και άλλες διαφημιστικές ενέργειες
 • παροχή δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, θεραπευτικές συνεδρίες, συμβουλευτική, παραστάσεις και εκδηλώσεις, σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν για αντίστοιχες υπηρεσίες αλλού. Ηλικιωμένους, άπορους, άστεγους, μετανάστες, ορφανά παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, τροφίμους ιδρυμάτων, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, γυναίκες κ.ά., σε συνεργασία με Δήμους, κοινότητες, φιλανθρωπικές οργανώσεις κλπ.
 1. Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού μπορεί να λαμβάνουν χώρα οπουδήποτε, είτε στην έδρα του, είτε σε ενοικιαζόμενους ή παρεχόμενους δωρεάν χώρους, είτε σε ιδρύματα κ.ά., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 2. Οι δράσεις της επιχείρησης θα συμβάλλουν με τους εξής τρόπους στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης:

Οι δραστηριότητές του, είτε αφορούν στο σώμα είτε στην πνευματική υπόσταση των ανθρώπων, είτε στην εκπαίδευση είτε στην εκτόνωση είτε στην απασχόληση, αποσκοπούν τελικά σε ένα και μοναδικό πράγμα: την αυτοβελτίωση, την καλύτερη υγεία (σωματική και ψυχική) την ανύψωση του χαρακτήρα, την ανακούφιση από το συνεχές άγχος της καθημερινότητας, την αλλοτρίωση της εργασίας και τη διάσπαση της προσοχής προς ευτελή αντικείμενα: κάτι που συντελεί στο να αποκτήσει νόημα η ζωή πέρα από το βιοπορισμό. Ωστόσο ένα υγιές σωματικά και ψυχικά άτομο, που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από μια άλλη, υψηλότερη οπτική γωνία, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει πιο ψύχραιμα και αποτελεσματικά ακόμη και στα πιο πεζά, πρακτικά προβλήματα.

Η τέχνη και η δημιουργία γενικότερα είναι η δικλείδα ασφαλείας που ακόμα και εν μέσω μεγάλων δυσκολιών, βοηθούν τον άνθρωπο να συνεχίσει με ελπίδα και αισιοδοξία.

Το ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι ομαδικές βοηθά τα άτομα να γνωρίσουν άλλους με τα ίδια ενδιαφέροντα, να μάθουν να συνεργάζονται. Ειδικά τα άτομα με δυσκολίες κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, θα βρούν στις δραστηριότητές μας μια σημαντική διέξοδο που αντιτίθεται στον αποκλεισμό τους και στην αίσθηση απομόνωσης και απελπισίας.

Ευκαιρίες συμμετοχής και εργασίας θα δίνονται, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, κατά προτίμηση σε γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας, δημιουργώντας τους συνθήκες απασχόλησης που δύσκολα βρίσκουν στην αγορά εργασίας.

Η προώθηση και διάθεση των παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνιών μικρών παραγωγών και μεμονωμένων δημιουργών ενισχύει τις τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες, για να μην απορροφηθούν από τους γίγαντες της βιομηχανικής παραγωγής.

Γενικά όλες οι δράσεις που έχουν επιλεγεί είναι διαφορετικοί δρόμοι για την υλοποίηση των ίδιων στόχων, εμπεριέχοντας διάφορα ωφέλη που συνδυάζονται και αλληλοκαλύπτονται.

Κοινοποιήστε: